Můj měsíční rozpočet na marketing je do 300.000,- Kč